fbpx

Marcajul CE pe produsele Tytan Professional

30 octombrie 2018
Wrocław, Poland, 27.09.2013

Dragi clienți,

Datorita schimbărilor legislative ce vor intra in vigoare in iulie 2014, marcajul CE va fi introdus la grupa de etanşanţi pentru construcții. Standardele de conformitate europene pentru marcajul CE (“Conformité Européenne” ) se regăsesc in declarația producătorului ca produsul corespunde cerințelor directivei Comunității Europene aplicabile. Deoarece marcajul CE va fi implementat in curând la anumite tipuri de etanşanţi pentru construcții produși de Selena, am dori sa va prezentam câteva aspecte importante despre acest proces. Daca este necesar personalul Selena vă va oferi asistenta şi vă va oferi explicații suplimentare. Informațiile prezentate in continuare sunt doar o trecere in revista: doar informațiile incluse in reglementările obligatorii relevante sunt prezentate.

Introducerea in piața a etansantilor pentru anumite aplicații in construcții este reglementata de Normativul European (EN) 15651 publicat in decembrie 2012 : Etanşanţi pentru utilizări non-structurale de etanșare a rosturilor in lucrări de construcții si trotuare pietonale, capitolele 1-5 si Anexa ZA “Secțiuni ale acestui Standard European referitor la prevederile Directivei UE Pentru produsele pentru Construcții. Din 1 iulie 2013 bazele acestui regulament pentru stabilirea unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor de construcție (305/2011 ale UE).

In perioada de coexistenta de la 1 iulie 2013 pana la 30 iunie 2014 marcajul CE poate fi comunicat pe etanşanţi dar nu este obligatoriu încă. Începând cu 1 iulie 2014, marcajul CE va deveni obligatoriu pentru etanşanţii din următoarele arii de aplicații (cum este subliniat in primele patru părți ale EN 15651):

EN 15651 partea 1 – Etanşanţi pentru elemente de fațadă
EN 15651 partea a2a – Etanşanţi pentru sticla
EN 15651 partea a3a – Etanşanţi pentru rosturi sanitare
EN 15651 partea a4a – Etanşanţi pentru trotuare pietonale

Selena este în prezent în faza de pregătire a documentației necesara pentru emiterea declarațiilor de performanță pentru toate produsele relevante. Aceasta include testarea efectuată de către un institut extern prin care proprietățile de bază ale unui material de etanșare, sunt determinate pornind de la destinația specială (așa cum sa subliniat în părțile 1-4 din EN 15651). După ce toate datele vor fi colectate, vor fi emise declarații de performanță și se va putea comunica marcajul si pe ambalaj. De asemenea marcajele CE vor fi comunicate în documentele de însoțire respective și va fi disponibil si pe site-ul nostru.

Va asiguram ca Selena va emite Declarații de performanta pentru toți etanşanţi listați in EN 15651si va furniza produsele relevante cu marcajul CE nu mai târziu de 1 iulie 2014.

Definiții:

CONFORM REGLEMENTARILOR UE NR. 305/2011 ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI (CPR)

Producător înseamnă orice persoana fizica sau juridica care produce un produs pentru construcții sau care are un astfel de produs proiectat sau fabricat pe care îl promoveaza sub propria in nume propriu sau marca înregistrată. Prin urmare, proprietarul brandului are statutul de producător.
Lansare pe piață înseamnă: prima data când un produs (sau tip de produs) a fost făcut disponibil pe piața europeana (înmânat fizic pentru distribuție sau aplicare). Fiecare caz ulterior de astfel de transfer este considerat ca face produsul disponibil.
Declarația de Performanta (DoP/DdP)
– este emisa de producător pentru fiecare produs;
– copie pe hârtie sau pe e-mail transmisa consumatorului;
– va fi emisa in limba/limbile impuse de Statul Membru;
– include următoarele informații:
• Tipul produsului;
• Sistemul-emele de evaluare și verificare a constanței performanței;
• Număr de referință și data emiterii standardului armonizat sau EOT;
• numărul de referință al documentației tehnice specifice utilizate și cerințele cărora produsul se conformează.

Responsabilitățile Grupului Selene fata de distribuitorii noștri:

Selena, ca producător, va face marcajele necesare pe produsele Selena cu etichetarea corecta CE si va pregăti Declarația de performanta (DOP/DdP). Aceasta declarație va fi publicata pe site-ul Selena pana la termenul limita sau va fi furnizata la cerere.

Unui distribuitor ii va mai fi permisa comercializarea etansantilor fără marcaj CE după iulie 2014?
Da. Distribuitori iau permisiunea sa comercializeze stocurile ramase de produse Selena primite anterior perioadei de coexistenta. Pentru fiecare livrare după perioada de coexistenta, distribuitorul trebuie sa solicite la producător sa aplice marcajul CE necesar si sa-I transmită Declarația de Performanta.

Unui distribuitor ii va mai fi permisa comercializarea etansantilor fără marcaj CE după iulie 2014 in tari din afara Uniunii Europene? 
Marcajul CE este cerut de lege numai in Uniunea Europeana, așa ca distribuitorul poate vinde etanşanţi fără marcaj CE in afara Uniunii Europene.

Daca mai aveți si alte întrebări va rugam sa contactați Echipa Selena

Cu stima,
Marcin Pawlaczyk
Lider Aplicații – Aplicații pentru Construcții

Vă respectăm informațiile personale, așa că vrem să vă informăm că am actualizat Politica de confidențialitate. Pentru a furniza informații clare și transparente despre modul în care gestionăm datele dvs. personale. În fiecare secțiune, descriem în detaliu datele personale pe care le avem și cum le folosim. De asemenea, am adăugat informații despre drepturile dvs., de exemplu, cum vă puteți accesa datele și refuzați să le utilizați.